~ Nestplanning ~

We hopen in het najaar van 2024 weer een nestje Australian Cattle Dogs te mogen begroeten.

 

Wij gaan pas een wachtlijst openen als uit een echo is gebleken dat er een teefje drachtig is. De nestaankondiging wordt dan op deze pagina vermeld.