~ Nestplanning ~

Wij hopen eind 2023/begin 2024 weer een nestje Australian Cattle Dogs te mogen begroeten.

 

We gaan pas een wachtlijst openen als uit een echo is gebleken dat we een teefje drachtig hebben. De nestaankondiging wordt dan op deze pagina geplaatst.