~ Nestplanning ~

Wij hebben voorlopig geen nestje meer in de planning.

Indien wij pups verwachten, dan wordt de nestaankondiging op deze pagina geplaatst. Pas vanaf dat moment gaan wij een wachtlijst hanteren.