Welkom op onze site! From Bunyip Farm is een kleinschalige hobbykennel, waarbij de passie voor onze honden centraal staat! Wij fokken met veel liefde en bezieling met onze Australian Cattle Dogs en Jack Russell Terriërs. Ons uitgangspunt hierbij is het fokken van gezonde, mooie honden met een prettig en stabiel karakter.

 

Aangezien er niets mooiers is dan van je passie je beroep te maken, zijn wij per 1 juni 2020 met onze eigen hondenschool gestart! Op een mooie locatie in Havelte verzorgen wij een uitgebreid cursusaanbod. Onder het kopje Hondensportcentrum is alle info te vinden.

 

We wensen u veel plezier met het bekijken van onze website en neem bij vragen over onze honden of over de hondenschool gerust contact met ons op!

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 27 oktober 2020. 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.