~ Nestplanning ~

Wij hopen in de zomer/najaar van 2020 nog een nestje Australian Cattle Dogs te mogen verwelkomen.

We gaan pas een wachtlijst hanteren indien uit een echo is gebleken dat we een teefje drachtig hebben.