Stress Blocker  100% Natuurlijk

 

Onder de vlag van onze onderneming Fortsupport VOF, doen wij regelmatig onderzoek naar “lopende” problemen binnen de dierenwereld.  De aanzet tot een dergelijk onderzoek is soms omdat wij met onze dieren tegen problemen aanlopen ( zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar het kwijtraken van grote hoeveelheden jonge duiven en de ontwikkeling van onze oplossing : het SBN poeder )  en soms op verzoek van derden. Vaak spelen er problemen op een bepaald gebied, roept en schrijft Jan en alleman erover maar wordt er geen actie ondernomen en het probleem wordt niet adequaat opgelost.

 

De jonge duiven zijn bij vele duivenhouders het zorgenkindje. Naast het veelvuldig kwijt raken van de jonge duiven, waar wij inmiddels de oplossing voor hebben ( op eigen hok worden de laatste jaren geen jonge duiven meer verspeeld tijdens de opleer- en wed-vluchten), speelt het gezond houden van de jonge duivenploeg een probleem. Geopperd wordt regelmatig dat de factor Stress de veroorzaker is van gezondheidsproblemen bij de jonge duiven. Hiernaar hebben we de laatste maanden onderzoek gedaan.

 

Ons research wordt uitgevoerd vanuit de biologische wetenschapsconventies. Met andere woorden: de feiten die vanuit de biologische wetenschap zijn ontdekt en aangetoond, vormen de basis van het onderzoek en het eventuele zoeken en ontwikkelen van een oplossing.

 

De meeste duivenliefhebbers weten het allemaal wel: het belangrijkste van het spelen en presteren met de jonge duiven staat of valt met gezond houden van de jonge duiven. Daarnaast speelt het volgende proces een rol: jonge duiven moeten, net als alle andere levende organismen, een natuurlijke weerstand opbouwen tegen de diverse ziekten die hen kunnen bedreigen. De zogenaamde “kinderziektes” helpen de jonge dieren daarbij. Een fase in het leven die wellicht vervelend is, maar er nu eenmaal bij hoort. De kinderziektes wakkeren de ontwikkeling van de natuurlijke weerstand van de jonge duif aan. Deze natuurlijke weerstand, indien inmiddels op de juiste natuurlijke wijze ontwikkeld, zorgt ervoor dat de duif in zijn verdere leven beter bestand is tegen de aanvallen van ziekte verwekkers. Een proces die de duif hard nodig heeft. Ga je bijvoorbeeld tijdens dit proces flink met de medicijn pot en/of antibiotica kuren aan de slag, werk je het ontwikkelen van een natuurlijke weerstand tegen!

 

Dit gezegd hebbende vanaf hier het verslag van ons onderzoek: De gevolgen van Stress op de jonge duiven.

 

De duif heeft in de voedselpiramide een plaatsje helemaal onderin : De duif is een voedseldier. Er zijn er veel van, ze planten zich veelvuldig voort, en hebben diverse natuurlijke vijanden : al die dieren en mensen die boven hen in de voedselpiramide een plekje hebben. Vervelend voor ze, maar thats live! Om ze toch een beetje te helpen heeft moeder natuur een aantal trucjes bedacht om de voedseldieren tegen uitsterven te behoeden. Zo kunnen sommige voedseldieren zich geweldig camoufleren, kunnen anderen zich verdedigen, zijn weer anderen niet te vreten of zelfs giftig etc.

 

Voor de duif heeft moeder natuur het volgende bedacht: de duif is een vluchtdier. Een vluchtdier is altijd op zijn hoede, is vaak handig en snel en probeert zijn vijanden uit de klauwen te blijven. Om snel te kunnen reageren op ontstaand gevaar maakt een vluchtdier razendsnel een bepaalde chemische stof in zijn lichaam waardoor hij zeer snel kan reageren ( lees vluchten). Het gaat mij hier te ver om deze stoffen te benoemen en uit te diepen maar de bekendste stof  die vrijkomt is adrenaline. Het proces dat dit allemaal op gang brengt hebben wij mensen stress genoemd. 

 

Eenvoudig omschreven is Stress: het reageren van het lichaam, met bijvoorbeeld een chemische reactie of met automatische spierspanningen, op situaties die het betreffende individu als onplezierig tot levensgevaarlijk beschouwd.

Dit wetende mag worden aangenomen dat stress helemaal niet slecht is en voor een vluchtdier een levensreddend proces kan zijn.

 

Maar nu komt het: Zodra het gevaar of de vervelende situatie voorbij is, hersteld het vluchtdier razendsnel: de chemische stoffen worden in het lichaam afgebroken, de hartslag daalt weer en de spieren ontspannen. Het dier kan weer doen waar hij goed in is:  eten, overleven en voortplanten. Noem het maar in moderne termen het vluchtdier is gereset en is klaar voor de volgende onplezierige situatie. Het vluchtdier is door moeder natuur gemaakt om telkens weer dit proces KORTSTONDIG te ondergaan.

 

Maar wat gebeurt er als de Stress langer aanhoud of vaker voorkomt dan waar het dier voor gebouwd is ?  De chemische stoffen die in het duivenlichaam worden gestort bij Stress en die niet tijdig worden opgelost in het lichaam, tasten de opgebouwde natuurlijke weerstand aan. Ook langdurige ongecontroleerde spiercontracties ( spierspanningen) zijn een aanslag op de optimale werking van het zenuwstelsel en daarmee op de werking van de organen en de spijsvertering. Deze situatie zorgt ervoor dat de latente ziekteverwekkers ( ziekte verwekkers die de duif altijd bij zich draagt maar door de aanwezige natuurlijke weerstand binnen de perken worden gehouden) kunnen uitbreiden en zullen het dier ziek maken.

 

De grootste boosdoeners in deze zijn het Adenovirus en de E-coli bacterie. Vervelend en soms levensbedreigend is de situatie waarin beide ziekteverwekkers gelijktijdig tot ontwikkeling komen. De E-coli bacterie versterkt de schadelijke invloed van de Adenovirus en zijn samen erg moeilijk te bestrijden.

 

Wij mensen willen altijd dingen doen die eigenlijk tegennatuurlijk zijn en veroorzaken daardoor ongezonde situaties. U waarschijnlijk niet, maar heel veel andere mensen wel !  Zo heeft een duif ruimte nodig. Een duif heeft een territorium. In de natuur blijven de duiven op respectabele afstand van elkaars territorium en zo niet worden ze wel door de heersende duif uit het territorium geschopt. Maar wat doen wij? We stoppen zoveel mogelijk duiven in ons duivenhok. Kan best, zuurstof genoeg, licht genoeg, eten genoeg, maken we wat vaker schoon, plaatsen genoeg zitschapjes,  kan best……….      Maar al die territoria, al die ( onzichtbare) cirkels persoonlijke ruimte overlappen elkaar en dat veroorzaakt…….. Stress.  En deze Stress houdt aan, gaat niet voorbij en duurt aan tot het hok open gaat.  Een enkele zal deze situatie niet willen ondergaan en vertrekt. ( duif kwijt )  De duivengeleerden noemen dit overbevolking van het hok. ( De BETer weters zeggen kan best.)

 

Kunnen wij mensen nog meer Stress situaties creëren om onze jonge duiven het leven zo onaangenaam mogelijk te maken?  Ja hoor : We vangen de tegenspartellende jonge duiven uit het hok, proppen ze dicht op elkaar in een kist, rijden rammelend met kisten vol naar een dierenarts, laten er een naald in steken, laten er een entstof in spuiten wat onaangename reacties in duivenlichaam  veroorzaakt rijden weer rammelend terug en stoppen ze weer, met teveel, terug in hun hok.  Stress ?  Echt wel ! 

Nog een voorbeeld nodig ?  Leest wel lekker he !  Stel je het volgende voor: Je bent nauwelijks volwassen en bent net bij pappa en mamma weg. Dan komt degene die je altijd liefdevol verzorgd heeft je kamer binnen, stopt je in een vreemde verzamelbak met een heleboel andere net volwassenen die je niet kent, waarvan enkelen duidelijk niet helemaal gezond zijn, waarvan sommige zeggen kom hier dan ram ik je in elkaar, en weer anderen constant zeggen wegwezen dat is mijn plek ! Dan wordt je verzamelbak in een rijdend vervoersmiddel geplaatst met om je heen nog meer van dergelijke verzamelbakken waar dezelfde onaangename sfeer heerst. Vervolgens wordt de hele handel gedurende de nacht kilometers ver weg gereden. Na enige tijd van stilte wordt dan ineens je bak en al die bakken om je heen geopend en moet je eruit.  Eruit, naar huis !  Voor de eerste keer !  Kan je dat ? Weet je de weg naar huis ?   Ja dat lukt wel, je bent een postduif!   Stress?  Echt wel !

 

Kortom wij mensen creëren de nodige Stress situaties voor onze jonge duiven.  Bovenstaand enigszins overdreven maar de jonge duiven ontkomen er niet aan. Te veel Stress, meer Stress dan waar moeder natuur op heeft gerekend.  En zo zijn er meer situaties te bedenken en ja,  dan wordt de natuurlijke weerstand wel heel erg op de proef gesteld!!

 

Conclusie, Stress is in den beginne niet slecht voor een postduif. Te veel Stress, Stress wat langdurig aanhoudt en een opeenstapeling van Stress situaties verzwakt de natuurlijke weerstand van de postduif. Ziek worden ( Adenocomplex, Coli, wellicht zelfs luchtweg problemen ) is bijna onoverkomelijk.

 

De beste oplossing is natuurlijk het zoveel mogelijk voorkomen van Stress situaties bij de jonge duiven. Laat ze veelvuldig wennen aan de situaties waar ze mee te maken krijgen en bouw dat stap voor stap op !  Ook overbevolking van je jonge duivenhok moet je zo veel mogelijk voorkomen. Overbevolking van het hok wordt vaak gedaan omdat we rekening gaan houden met grote verliezen. Echter overbevolking zal juist leiden tot verliezen, omdat een deel van de jonge duiven de Stress situatie gaat ontvluchten en vertrekt. De verliezen die veroorzaakt worden door de aanwezige bestrijdingsmiddelen in het voer, kunnen door gebruik van SBN poeder voorkomen worden. Kijk voor uitgebreide uitleg hieromtrent op mijn site onder de knop SBN poeder.  Het houden van extra jonge duiven om de verliezen op te vangen is echt niet meer nodig !

 

Uiteraard is een deel van de Stress situaties die onze jonge duiven moeten ondergaan niet te voorkomen. Dat maakt nu eenmaal onderdeel uit van onze geliefde duivensport. Derhalve zijn we op zoek gegaan naar een oplossing om de gevolgen van deze Stress situaties zoveel mogelijk te beperken.

Wij ontwikkelden het middel : Stress Blocker.

 

Stress Blocker is 100% natuurlijk en op basis van aminozuur L-tryptofaan en een hoog aandeel aan Magnesium met toegevoegde Vitaminen en Mineralen. L-tryptofaan en Magnesium zijn belangrijk voor het optimaal functioneren van de zenuwen en spieren.
Stress Blocker heeft een gunstig kalmerend effect op de gemoedstoestand van de postduif. Het reduceert stress zonder optreden van spierverslapping of sufheid om maximaal te kunnen presteren.

 

Stress Blocker de door Hans Stephanus speciaal voor de toepassing bij postduiven ontwikkelde mix van L-tryptofaan en Magnesium voor het verminderen van stress gedurende een langere perioden zonder dat de postduif suf wordt!
 

Stress Blocker neemt dus de Stress situatie niet weg, maar ontspand/ verminderd de langdurige Stress reacties van het lichaam en de spijsvertering.

Gebruik van Stress Blocker in de juiste dosering en bij het gebruik op de juiste wijze, zal de duiven zichtbaar rustiger maken en er toe bijdragen dat nauwelijks Stress gerelateerde ziekten op zullen treden.

De combinatie Magnesium en L-Tryptofaan hebben we ook al toegepast in het SBN poeder. SBN poeder gebruikers gebruiken derhalve ook een aangepaste ( lagere) dosering.