De Duiven.

De duiven op de Bunyip Farm zijn een zorgvuldig opgebouwde “eigen stam “ duiven.

 

Met eigen stam bedoel ik een groep duiven gekweekt uit zorgvuldig samengestelde kweekparen waarbij, bij het samenstellen van de koppels, rekening is gehouden met de genetische waarden van iedere kweekduif. Om als kweekduif te worden aangemerkt, moet de duif aan een aantal strenge kwalificaties voldoen. Mijn inzichten in de genetische waarden van de duiven bepalen de samenstelling van de stam “Bunyip Farm postduiven“.

 

Tijden veranderen, inzichten veranderen. Wedstrijden staan steeds korter open en de onderlinge verschillen tussen de prijsduiven zijn steeds kleiner. Het kweken van duiven op de bonnefooi, hopende op een goeie, is voor mij geen optie meer. Het kritisch durven zijn naar je eigen duiven en constant om je heen kijken naar de resultaten van de concurrentie, is naar mijn mening onderdeel geworden van de duivensport. Een eigen stam duiven, betekend dan ook het bewaken van de kwaliteit van deze stam en het regelmatig inkruisen van nieuw ( beter ) bloed.

 

De kwalificaties waaraan mijn kweekduiven moeten voldoen zijn onder te verdelen in vier hoofdgroepen:

     1. De duiven moeten voldoen aan mijn strenge verwachtingen betreffende bouw;

     2. De duiven moeten een goed ontwikkeld oriënteringsvermogen hebben;

     3. De duiven moeten vitaal zijn;

     4. De duiven komen uit bevlogen ouders of uiterlijk uit kinderen van bevlogen ouders.

 

De jonge duiven zijn de basis voor de vlieg- en kweekploeg. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan de verzorging en opleiding van de jonge duiven. Ondanks dat de jongen voortkomen uit zorgvuldig samengestelde kweekkoppels, zal niet ieder jong geschikt zijn voor de jonge duiven vliegploeg. Tijdens het spenen van de jongen wordt dan ook een eerste selectie toegepast welke duiven worden toegelaten tot de jonge duiven vliegploeg. De resultaten en prestaties van de jongen worden nauwkeurig bijgehouden. Deze informatie is weer van belang voor een eventuele carrière in de komende jaren. Uiteraard zal niet ieder jong een topper worden, maar ook de informatie van de minder presterende jongen is weer van belang voor de kwaliteit van het kweekprogramma.

 

De jaarlingen en oude duiven zijn dan weer een selectie uit de veelbelovende jonge duiven ploeg. Veelbelovende jonge duiven zijn die duiven die de verwachtingen waarmaken. De verwachting hoeft niet altijd een hoog prijspercentage te zijn. Immers, sommige duiven komen pas in een later stadium tot bloei. Het is dus de kunst de jonge duiven aan het eind van het seizoen op juiste waarde te schatten. Echter, jonge duiven die het aan het eind van het seizoen hebben laten afweten, worden niet in de oude duivenploeg ingezet. Jaarlingen en oude duiven die niet tot prestaties komen, verlaten aan het eind van het seizoen de vliegploeg. Tijdens het vliegseizoen worden geen duiven uit de ploeg gehaald tenzij ziekte roet in het eten gooit.