17 Oktober 2015 Column

 

Voedingssupplementen                                                                                                

Zin of Onzin.

Vraag een willekeurige voorbijganger of ze wel eens van de postduivensport hebben gehoord en je krijgt als antwoord dat er veel geld in omgaat en dat poedertjes en drankjes worden gebruikt om de duiven zo hard mogelijk te laten vliegen. Het Imago van de duivensport is ronduit slecht. Een sport die wordt bedreven door oude mannen of door rijke zakenmensen die door gebruik van doping wedstrijden winnen en de winnende duiven voor een vermogen verkopen.    Jammer.

 

Een imago die totaal niet strookt met de realiteit. In de wereld van managers noemen we dit een groot verschil tussen het imago en de identiteit.

Toch wordt dit imago over de duivensport door een deel van de duivenhouders gesuggereerd. Immers er worden soms duiven verkocht voor onzinnige bedragen en op elke beurs en commerciële duivenwebsites wordt je overspoelt met allerlei middeltjes die je door het water moet doen of over het voer moet strooien. Want zo verteld men, de duiven gaan dan beter trainen, ze blijven makkelijker gezond, ze krijgen een mooier en beter verenpak, ze gaan er sneller van vliegen en zorgen ervoor dat ook jij misschien wel eens zo’n duif  krijgt die voor heeeeeel veeeeel geld verkocht kan worden. En we willen allemaal wel een keer heeeeel veeeeeel geld krijgen.

 

Wij mensen zijn geen haar beter, loop een willekeurige drogisterij binnen en je verbaasd je hoeveel, hoe vreselijk veel, potjes er te koop zijn met pilletjes en poedertjes en drankjes waar we toch allemaal op zijn minst 100 jaar oud van moeten kunnen worden en er niemand meer ziek, zwak of misselijk hoeft te zijn. Middeltjes waardoor we allemaal atleten worden en bovendien beresterk. Terug in de winkelstraat kijk ik dan eens om mij heen en kan een glimlach niet onderdrukken. Oei, wat zijn er toch veel mensen die kennelijk niet zo gezond en succesvol zijn ondanks al die geweldige producten.

 

En weer terug bij de duiven. Wat zijn er toch veel duiven die niet zo gezond en succesvol zijn ondanks al die geweldige producten.

Maar we willen wel graag dat onze duiven gezond en succesvol zijn ! We willen wel graag heeeel veeeel geld krijgen voor die kampioensduif !  En dan denken we niet meer na, dan geven we veel te veel geld uit aan poedertjes, pilletjes en drankjes waarvan we geen flauw benul hebben wat er in zit, waarvan we geen flauw benul hebben wat de werkzame stof is, waarvan op geen enkele wijze wordt uitgelegd waarom dat ene middel doet wat men beweerd dat het doet.

 

Gladde handige verkopers maken misbruik van die wens om ook eens zo’n topper, zo’n crack voort te brengen. Gladde handige verkopers die de meest onzinnige producten op de markt brengen omdat men weet dat de mens het koopt als je maar hard genoeg roept dat het goed is en dat degene die een topper, een crack heeft voortgebracht dat product ook gebruikt. Deze gladde handige verkopers schuwen ook niet om de enkele producten die er zijn, en die wel werkzaam zijn, waarvan de ingrediënten bekend zijn, waarvan de werkzame stof bekend is en waarvan onomstotelijk is aangetoond dat deze producten doen wat zij beloven te doen, als kwakzalverij, als oplichting af te schilderen. Nee alleen met hun producten wordt je succesvol !

 

Is het zinvol om je duiven voedingssupplementen te geven ? Het antwoord is zeer eenvoudig. En eigenlijk weten we het allemaal ook wel. Maar ja, stel nou dat het wel werkt, dat je wel heeeel veeeel geld voor jou duif kan krijgen ?

 

Duiven zijn graan eters. Dus geven we onze duiven graan. Duivenvoer. Er zijn een aantal mensen die verstand hebben van duivenvoer. Die daarvoor gestudeerd hebben. Die de kennis in huis hebben om een duivenvoer samen te stellen uit diverse granen en zaden waardoor een duivenvoer ontstaat die kan leveren wat een duif nodig heeft. Een duivenvoer die inspeelt op de behoefte van een duif op een bepaald moment. ( Rust, Kweek, Vliegen, Ruien etc. ) In dat goede kwaliteitsvoer zit bijna alles wat de duif nodig heeft. Grit Roodsteen en mineralen zitten niet in het duivenvoer. Dit is niet in een mengeling in te passen omdat dit altijd onder in de zak gaat zitten en dus niet gelijkmatig door het voer gemengd is. De duiven hebben deze zaken ook nodig dus kopen we dat los en geven het apart of, in de juiste verhouding, door het voer aan onze duiven.

Als u een goede duif heeft kan hij hiermee goed presteren, heeft u een topduif kan hij hiermee top presteren, heeft een waardeloze duif ……………… .

Soms zijn er invloeden van buitenaf die er voor zorgen dat een duif uit het aangeboden voer, grit en mineralen niet in zijn behoefte kan voldoen. Dan zal zijn prestatie minder zijn dan wat hij eigenlijk zou moeten kunnen. Dat kan een aandoening zijn of een afwijking in het vermogen van de duif om de benodigde stoffen uit het aangeboden voedsel te halen. Ook kan het veroorzaakt worden door een ondermaatse verzorging of bijvoorbeeld vergiftiging.

In dat geval bestaat er de mogelijkheid om de duif via een andere weg alsnog de stoffen te geven die hij nodig heeft. Het geven van een voedingssupplement. Ofwel een aanvulling op het voer om een tekortkoming aan te vullen.

 

We zullen dan eerst moeten weten of en wat, de duif te kort komt. Dat is lastig genoeg. Maar een goede duivenspeler wordt je niet zomaar en dat kost tijd. Ervaring komt met de jaren en de een leert sneller dan een ander. Toch zal je door kennis en ervaring in staat zijn om in te schatten of je duif wat te kort komt en wat dat dan is. Natuurlijk kan je ook een ervaren duivenspeler die je vertrouwd om advies vragen. Zodra je weet, en ik bedoel dan ook zeker weet, wat je duif te kort komt, kan je op zoek gaan naar een manier om dit tekort aan te vullen. Dat kan een supplement zijn maar kan soms ook een beetje verandering van de voersamenstelling zijn. Bv een beetje meer mais of hennep of lijnzaad o.i.d. Zorg ervoor dat je overtuigd bent van de samenstelling van een supplement en dat deze kan leveren wat jij ervan verwacht.

 

Het zomaar toevoegen van stoffen aan het dieet van je duiven, waarvan je niet eens weet wat het is en waarvan je niet beredeneren kan dat het jou probleem oplost is uiterst dom en ongewenst. Geen enkel supplement kan je duiven beter of sneller maken dan via hun genen is vastgelegd.

Het geven van supplementen aan duiven die geen gebrek hebben, of op een andere wijze behoefte hebben aan de ingrediënten van dat supplement, zullen deze stoffen ook niet opnemen en eenvoudigweg weer uitschijten ( uitscheiden ). Sommige stoffen zullen zelfs moeilijk tot niet uit te scheiden zijn en vergiftigen uw duiven langzaam maar zeker.

 

In een artikel in het Spoor de Kampioenen nr. 36 over de HABRU dag lees ik een reactie van meneer RAF Herbots over de vraag of het SBN poeder de oplossing kan zijn voor de verliezen der jonge duiven. Hij had zitting in het forum van deze dag. Meneer Herbots kan hier slechts om lachen en stelde dat het niet mogelijk was dat in een kleine wereld als de postduivenwereld iemand een dergelijk onderzoek kan doen en een dergelijke oplossing kan vinden. Vervolgens stelde hij dat mensen nou eenmaal geboren zijn om opgelicht te worden. 

 

Zoals u weet heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar het verdwijnen van de jonge duiven, heb ik de oorzaak gevonden en de op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde feiten gepubliceerd. Daarna heb ik twee jaar geïnvesteerd in het ontwikkelen van de oplossing en uitgebreid getest en laten testen door ruim 300 duivenspelers. Hieruit is onomstotelijk bewezen dat het SBN poeder, waarvan u de samenstelling op mijn site kan vinden, er bij ruim 260 hokken voor heeft gezorgd dat er geen noemenswaardige verliezen meer waren. Ik begrijp dan ook niet waar meneer Herbots de wetenschap vandaan haalt dat een dergelijke vinding niet kan worden gedaan in een kleine wereld als de duivenwereld.

 

Echter bezoek ik de site van meneer Herbots, waar hij vele supplementen voor duiven te koop aanbied, waarbij bijna nergens vermeld staat wat de werkzame stof is, waarbij nergens vermeld staat hoe de werking tot stand komt die hij beweerd en waarbij beschreven wordt dat je duiven er beter van gaan trainen, er beter van gaan presteren, er een beter verenpak van krijgen, en er vruchtbaarder etc. van worden, en als ik er dan vanuit ga dat hij deze supplementen daadwerkelijk verkoopt, begrijp ik wel waar hij de wetenschap vandaan haalt dat mensen nou eenmaal geboren zijn om zich te laten oplichten …………………..

 

Hans Stephanus.