Organisatie:

De BunyipTrail wordt georganiseerd door Hans Stephanus en Desiree van Bentem, eigenaren van kennel : From Bunyip Farm en vennoten van organisatie- en onderzoeksbureau Fortsupport VOF.  De Bunyip Trail wordt zakelijk afgewikkeld onder de vlag van Fortsupport VOF. De organisatie is telefonisch bereikbaar op 06-13759460 of 06-25200469, of per email via: info@bunyiptrail.nl

 

Deelnemer:

De deelnemer is de, voor het sluiten van de inschrijftermijn, opgegeven combinatie geleider/hond. De deelnemer ontvangt na betaling van het inschrijfgeld een bevestiging van inschrijving welke bij aanvang van de Bunyip Trail dient te worden getoond.

 

De wedstrijddeelnemer is minimaal 12 jaar. 

 

De deelnemer doet mee voor eigen risico en dient over een tenminste gemiddelde conditie te beschikken.

 

Deelnemer mag na opgave besluiten met een andere hond aan de start te komen. Bij aanmelden voor de start van de Bunyip Trail dient een wisseling van hond aangegeven te worden.

 

Hond:

De hond dient tenminste 10 maanden oud te zijn en naar beoordeling en onder verantwoordelijkheid van de geleider, in staat te zijn de hindernissen te nemen. De organisatie stelt, indien van toepassing, twee maten hindernissen op. Het crewlid bij de hindernis beslist welke maat genomen dient te worden.

 

Twee Trails:

De Bunyip Trail kent twee jaarlijks terugkerende edities :  De Summertrail welke op de tweede zondag van juli wordt georganiseerd en de Wintertrail welke op de tweede zondag van januari wordt georganiseerd. Bunyip Trail gaat onder alle weersomstandigheden door! Indien nodig, naar beoordeling organisatie, worden hindernissen aan extreme weersomstandigheden aangepast.

 

Locatie:

De Bunyip Trail wordt altijd op een buitenlocatie georganiseerd. Het is mogelijk dat één of meer hindernissen “onder dak” worden geplaatst. Alle hindernissen worden ten alle tijde op een “onverharde ondergrond” uitgevoerd.

 

Parcours:

Het parcours is een af te leggen route van ongeveer 2 kilometer lang. De deelnemers starten om de beurt met een tussenpose van enkele minuten. Op het parcours staan op wisselende afstanden 12 zogenaamde hindernissen opgesteld. De hindernissen dienen op aanwijzing van het aanwezige crewlid te worden genomen. Voor de bezoekers is parallel aan het deelnemersparcours, een summier afgebakende wandelroute uitgezet, wat de bezoekers in de gelegenheid stelt de verrichtingen van de deelnemende combinaties op korte afstand te bekijken.

 

Hindernissen:

Het doel is dat iedere Bunyip Trail opnieuw een onverwachte uitdaging wordt voor deelnemer èn hond.  De exacte opbouw van de hindernissen wordt tot de dag van het evenement geheim gehouden. Er wordt getracht op elke Trail een andere opstelling te creëren. Elke hindernis is een aaneenschakeling van basisoefeningen. De oefeningen worden bekend gemaakt zodat getraind kan worden. De naamgeving van een aantal hindernissen wordt bekend gemaakt met een bijbehorende summiere omschrijving. Welke hindernissen staan opgesteld wordt niet bekend gemaakt. De materialen waaruit de hindernissen zijn opgebouwd kunnen iedere Trail anders zijn.  Echter voor de deelnemer en de hond is 1 hindernis altijd bekend en iedere Trail hetzelfde : de deelnemer en de hond zitten met een korte niet elastische lijn, aan elkaar vast en zullen, als er niet geoefend is, elkaar hinderen in de bewegingsvrijheid ! 

 

Wedstrijd:

De wedstrijd wordt ’s morgens afgelegd. De deelnemende combinatie start met een puntensaldo. Het parcours wordt niet op snelheid afgelegd. Bij sommige hindernissen kunnen punten verdiend worden, bij andere hindernissen kunnen  punten verloren worden. Twee van de hindernissen worden op tijd afgelegd. Bij gelijke puntenscore na het afleggen van de Trail, telt de tijdsscore van deze twee hindernissen mee voor het kunnen vaststellen van de plaatsing.

 

Prijzentafel:

Iedere deelnemer ontvangt een gedateerde herinnering.  Er wordt gestreden om de wisselbokaal. Deze blijft een jaar in het bezit van de winnaar. Dus voor de Summertrail en de Wintertrail wordt een wisselbokaal beschikbaar gesteld. De wisselbokaal wordt voorzien van de naam van de winnaar van ieder Trail.  De winnaars van de plaatsen 1 t/m 3 winnen een gedateerde beker. De deelnemer met de laagste score ontvangt de poedelprijs.  Onze sponsoren stellen een op de dag van de Trail bekend te maken prijzenpakket beschikbaar voor de plaatsen 1 t/m ? Ten slotte winnen de plaatsen 1 t/m 5 eeuwige roem door het publiceren van hun foto op de site van de Bunyip Trail