Organisatie:

De Bunyip Trail wordt georganiseerd door Hans Stephanus en Desiree van Bentem, eigenaren van kennel : From Bunyip Farm en vennoten van organisatie- en onderzoeksbureau Fortsupport VOF.  De Bunyip Trail wordt zakelijk afgewikkeld onder de vlag van Fortsupport VOF. De organisatie is telefonisch bereikbaar op 06-13759460 of 06-25200469, of per email via: info@bunyiptrail.nl

 

Recreatiedeelnemer:

De recreatiedeelnemer is de, voor het sluiten van de inschrijftermijn, opgegeven combinatie geleider/hond. De recreatiedeelnemer ontvangt na betaling van het inschrijfgeld een bevestiging van inschrijving welke bij aanvang van de Bunyip Trail dient te worden getoond.

 

Recreatie deelnemers jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend mee doen onder begeleiding van een volwassene. Dit om toe te zien op de omgang kind/hond en de verantwoordelijkheden bij het nemen van de hindernissen.

 

De recreatiedeelnemer doet mee voor eigen risico en dient over een tenminste gemiddelde conditie te beschikken.

 

De recreatiedeelnemer mag na opgave besluiten met een andere hond aan de start te komen. Bij aanmelden voor de start van de Bunyip Trail dient een wisseling van hond aangegeven te worden.

 

Hond:

De hond dient tenminste 10 maanden oud te zijn en  naar beoordeling en onder verantwoordelijkheid van de geleider, in staat te zijn de hindernissen te nemen. De organisatie stelt, indien van toepassing, twee maten hindernissen op. Het crewlid bij de hindernis beslist welke maat genomen dient te worden.

 

Twee Trails:

De Bunyip Trail kent twee jaarlijks terugkerende edities :  De Summertrail welke op de tweede zondag van juli wordt georganiseerd en de Wintertrail welke op de tweede zondag van januari wordt georganiseerd. Bunyip Trail gaat onder alle weersomstandigheden door! Indien nodig, naar beoordeling organisatie, worden hindernissen aan extreme weersomstandigheden aangepast.

 

Locatie:

De Bunyip Trail wordt altijd op een buitenlocatie georganiseerd. Het is mogelijk dat een of meer hindernissen “onder dak” worden geplaatst. Alle hindernissen worden te allen tijde op een “onverharde ondergrond” uitgevoerd.

 

Parcours:

Het parcours is een af te leggen route van ongeveer 2 kilometer lang. De deelnemers starten om de beurt met enkele minuten tussenpose, hierdoor kunnen er dus een beperkt aantal deelnemers per uur starten. Op het parcours staan op wisselende afstanden 12 zogenaamde hindernissen opgesteld. De hindernissen dienen op aanwijzen van het aanwezige crewlid te worden genomen. Voor de bezoekers is parallel aan het deelnemersparcours, een summier afgebakende wandelroute uitgezet, wat de bezoekers in de gelegenheid stelt de verrichtingen van de deelnemende combinaties op korte afstand te bekijken. De recreatiedeelnemer kan naar eigen inzicht een hindernis nemen of overslaan. De recreatiedeelnemer kan beslissen om de hindernissen in een willekeurige volgorde te nemen. Om alle deelnemers binnen de tijd aan de beurt te laten komen, mag iedere hindernis slechts éénmaal genomen worden. De recreatiedeelnemer laat bij iedere genomen hindernis een scorekaart invullen.

 

Hindernissen:

Het doel is dat iedere Trail opnieuw een onverwachte uitdaging wordt voor deelnemer èn hond.  De exacte opbouw van de hindernissen wordt tot de dag van het evenement geheim gehouden. Er wordt getracht op elke Trail een andere opstelling te creëren. Elke hindernis is een aaneenschakeling van basisoefeningen. De oefeningen worden bekend gemaakt zodat getraind kan worden. De naamgeving van een aantal hindernissen wordt bekend gemaakt met een bijbehorende summiere omschrijving. Welke hindernissen staan opgesteld wordt niet bekend gemaakt. De materialen waaruit de hindernissen zijn opgebouwd kunnen iedere Trail anders zijn.  Echter voor de deelnemer en de hond is 1 hindernis altijd bekend en iedere Trail hetzelfde: de deelnemer en de hond zitten met een korte, niet elastiche lijn, aan elkaar vast en zullen, als er niet geoefend is, elkaar hinderen in de bewegingsvrijheid! 

 

De recreatieve deelnemer kan ’s middags het parcours afleggen. Het parcours dient wandelend te worden afgelegd.  Inhalen kan en mag en de hindernissen kunnen in willekeurige volgorde, maar slechts éénmaal worden genomen.

 

Bewijs van deelname :

Iedere deelnemer ontvangt, naast zijn scorekaart, een gedateerde herinnering als minimaal 9 hindernissen genomen zijn, ongeacht het behaalde resultaat.