We kennen twee categorieën deelnemers bij de Bunyip Trail: De wedstrijddeelnemer en De recreatieve deelnemer.

 

De wedstrijddeelnemer dient zich van tevoren in te schrijven. Minimumleeftijd voor de wedstrijddeelnemer is 12 jaar. Uiteraard is de deelname gelimiteerd binnen de beschikbare tijd, dus VOL IS VOL !!  Voor de wedstrijddeelnemer bieden wij een fraaie prijzentafel met sowieso een gedateerde herinnering, maar ook de mogelijkheid tot het winnen van bekers, prijzenpakketen en een schitterende wisseltrofee! Vooraf inschrijven is dus noodzakelijk zodat wij weten hoeveel deelnemers wij kunnen verwachten.

 

Wat betreft de voorbereiding van de deelnemers voorzien wij de deelnemers van trainingstips en informatie. Tevens ontvangt iedere ingeschreven deelnemer de handleiding “Hoe te trainen” .

 

De recreatieve deelnemer dient zich van tevoren in te schrijven. Recreatieve deelnemers jonger dan 12 jaar mogel alleen deelnemen onder begeleiding van een volwassene, dit voor toezicht op omgang kind/hond en verantwoordelijkheden bij het nemen van de hindernissen. Het mag duidelijk zijn dat we iedereen die meedoet, voldoende tijd en gelegenheid willen bieden de Bunyip Trail af te leggen. Dit betekent ook voor de recreatieve deelnemer dat het aantal deelnemers binnen de beschikbare tijd gelimiteerd is !  Ook hier geldt dus VOL IS VOL !!  Iedere recreatieve deelnemer die ten minste 10 van de 12 obstakels uitvoert, ontvangt een gedateerde herinnering.  

 

Ook de recreatieve deelnemer ontvangt bij inschrijving de handleiding “Hoe te trainen”.